top of page

Ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovává společnost Animal House, spol. sro se sídlem Jánošíková 246, 010 01 ŽILINA IČO 52 334 775 DIČ 2121006074 IČ DPH SK2121006074 zapsaná v obchodním rejstříku okresního soudu Žilina v oddíle Sro, ve vložce č. 58621 / L. (dále jen provozovatel)

1. Účel zpracování osobních údajů a udělení souhlasu se zpracováním

Všechny osobní údaje provozovatel zpracovává pouze pro odůvodněné účely, po omezenou dobu as využitím maximálního zabezpečení.

 • vyřízení objednávky (oprávněný zájem): Provozovatel zpracovává vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, titul, adresa dodání zboží, fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a IP adresa. Tyto údaje jsou zpracovány výhradně pro účel naplnění kupní smlouvy uzavřené na dálku a jsou nezbytné k vyřízení vaší objednávky v internetovém obchodě provozovatele. Na zpracování těchto údajů si proto neptáme váš souhlas.

 • registrace a věrnostní program: Provozovatel zpracovává vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, titul, přihlašovací jméno a heslo, adresa dodání zboží, fakturační adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa. Tyto údaje jsou zpracovány pro účel využívání věrnostního programu. Souhlas se zpracováním těchto údajů lze udělit na záložce registračního formuláře v příslušném checkbox. Pokud chcete využívat věrnostní slevy, nakupujte vždy jen jako registrovaný zákazník.

 • zasílání informačních e-mailů: Provozovatel zpracovává vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa. Tyto údaje jsou zpracovány pro účel zasílání informačních e-mailů. Souhlas se zpracováním těchto údajů lze udělit na záložce registračního formuláře v příslušném checkbox.

2. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

 • Souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro účel věrnostního programu můžete kdykoliv odvolat zasláním oznámení na email info@nutriscience-eu.com

 • Souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro účel zasílání informačních e-mailů můžete kdykoli odvolat odstraněním příslušného checkboxu po přihlášení se na vaše uživatelské konto nebo zasláním oznámení na email info@nutriscience-eu.com

3. Doba zpracování osobních údajů
Provozovatel zpracovává vaše osobně údaje dokud neodvoláte svůj souhlas, nejdéle však po dobu trvání promlčecí lhůty 10 let. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje po celou dobu trvání takových řízení. Provozovatel po uplynutí doby uchovávání Vaše osobně údaje vymaže nebo skartuje. V případě, že nám pošlete vaše osobní údaje za jiným účelem tyto údaje budou ihned vymazány nebo skartovány.

4. Přenášení osobních údajů

Provozovatel zpracovává vaše osobní údaje v souvislosti s provozováním internetového obchodu prostřednictvím poskytovatele služby Wix s využitím maximální míry zabezpečení, při kterém využívá systém kódování SSL (Secure Socket Layer). Poskytovatel tyto údaje zpracovává v elektronické podobě v souladu s nařízením GDPR.

Provozovatel poskytuje vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, titul, adresa doručení, číslo telefonu a e-mailová adresa přepravním společnostem za účelem plnění kupní smlouvy a dopravy zboží. Přepravní společnosti tyto údaje zpracovávají v souladu s nařízením GDPR.

Přepravní společnosti:

 • Slovenská pošta, as, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČ: 36 631 124

 • Zásilkovna sro, Kopčianska 3954/39, 851 01 Bratislava, IČO: 48 136 999

Provozovatel poskytuje vaše osobní údaje na daňových dokladech v rozsahu jméno, příjmení, titul, adresa doručení, fakturační adresa, číslo telefonu a e-mailová adresa účetní firmě, která je podle zpracovává na účel zúčtování.

Účetní firma:

 • Finarco sro Měsíční 130/15, 010 01 Žilina, IČO: 50 344 382

Provozovatel neposkytuje vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

5. Sledování navštívených stránek

Provozovatel využívá za účelem zpracování statistik o využívání naší nabídky v internetovém obchodě www.nutriscience-eu.com a navštívených stránkách služby Google Analytics od společnosti Google, která je certifikována pro ochranu osobních údajů v oblasti sledování návštěvnosti webu v souladu s nařízením GDPR. Během návštěvy internetového obchodu www.nutriscience-eu.com jsou prostřednictvím zabudovaného kódu shromažďovány a vyhodnocovány následující údaje, které jsou poskytovány vaším prohlížečem:

 • žádost (název požadovaného datového souboru) (např. www.príklad.sk / index.html)

 • typ a verze prohlížeče (např. Opera 5.0)

 • jazyk prohlížeče (např. Slovensku)

 • používaný operační systém (např. Windows 10)

 • rozlišení okna prohlížeče

 • rozlišení obrazovky aktivace JavaScript

 • zapnutí / vypnutí Java

 • zapnutí / vypnutí cookies

 • Referrer URL (předchozí navštívená stránka)

 • IP adresa

 • čas přístupu

 • kliknutí

 • ID objednávky

Za účelem tvorby marketingu a remarketingu dále údaje zpracováváme pomocí vnořeného javascript kódu těchto certifikovaných externích služeb: Google Adwords, Facebook.

6. Cookies

Na více místech internetového obchodu www.nutriscience-eu.com provozovatel používá tzv. Cookies. Jsou to malé textové soubory, které jsou uloženy v počítači a prohlížeč povoluje jejich ukládání. Cookies nejsou přiřazeny konkrétní osobě a neobsahují žádné osobní údaje. Cookies nezpůsobují žádné škody na vašem počítači a neobsahují žádné viry. V nastavení prohlížeče můžete určit, zda mohou být cookies používány nebo ne. Pokud si nepřejete být sledován používání Cookies můžete ve vašem prohlížeči zakázat. Na stránkách internetového obchodu www.nutriscience-eu.com se nacházejí také propojení a integrovaný obsah z jiných webových stránek. Proto mohou být během používání našich webových stránek vytvořené soubory Cookies, které nepodléhají kontrole provozovatele. Jde například o případ, pokud prosvětlováno webová stránka používá nástroj pro analýzu nebo marketingovou automatizaci od třetí strany (např. Nástroje společností Google, Facebook) nebo zobrazuje obsah webových stránek třetí strany, např. YouTube. To má za následek přijetí souborů Cookies od těchto služeb třetích stran. Provozovatel nemůže mít kontrolu nad ukládáním ani přístup k těmto souborům Cookies. Pokud chcete vědět, jak je tyto třetí strany používají, pozorně jsou zásady ochrany soukromí a zásady používání souborů Cookies jejich služeb.

7. Práva a povinnosti dotyčné osoby

Na základě vaší žádosti u provozovatele máte právo:

 • být informován a žádat o přístup ke svým osobním údajům, o opravu, vymazání nebo omezení zpracování svých osobních údajů §§ 21, 22, 23 Zákona;

 • vznést námitky proti zpracování svých osobních údajů § 27 Zákona;

 • na přenosnost osobních údajů § 26 Zákona;

 • podat návrh na zahájení řízení u Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR v případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů.

V případě Vaší nespokojenosti se zpracováním osobních údajů mate pravo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

V Žilině, 2. říjen 2019

bottom of page