Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje spracováva spoločnosť Animal House, spol. s.r.o. so sídlom Jánošíková 246, 010 01 ŽILINA IČO 52 334 775 DIČ 2121006074 IČ DPH SK2121006074 zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Žilina v oddiele Sro, vo vložke č. 58621/L. (ďalej len prevádzkovateľ)

 

1. Účel spracovania osobných údajov a udelenie súhlasu so spracovaním

Všetky osobné údaje prevádzkovateľ spracováva iba pre odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálneho zabezpečenia. 

 • vybavenie objednávky (oprávnený záujem): Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa dodania tovaru, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a IP adresa. Tieto údaje sú spracované výhradne pre účel naplnenia kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku a sú nevyhnutné k vybaveniu vašej objednávky v internetovom obchode prevádzkovateľa. Na spracovanie týchto údajov si preto nepýtame váš súhlas.

 • registrácia a vernostný program: Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, prihlasovacie meno a heslo, adresa dodania tovaru, fakturačná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa. Tieto údaje sú spracované pre účel využívania vernostného programu. Súhlas so spracovaním týchto údajov môžete udeliť na záložke registračného formulára v príslušnom checkboxe. Ak chcete využívať vernostné zľavy, nakupujte vždy len ako registrovaný zákazník.

 • zasielanie informačných e-mailov: Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa. Tieto údaje sú spracované pre účel zasielania informačných e-mailov. Súhlas so spracovaním týchto údajov môžete udeliť na záložke registračného formulára v príslušnom checkboxe.

2. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

 • Súhlas so spracovaním vašich osobných údajov pre účel vernostného programu môžete kedykoľvek odvolať zaslaním oznámenia na email info@nutriscience-eu.com

 

 • Súhlas so spracovaním vašich osobných údajov pre účel zasielania informačných e-mailov môžete kedykoľvek odvolať odstránením príslušného checkboxu po prihlásení sa na vaše užívateľské konto alebo zaslaním oznámenia na email info@nutriscience-eu.com

3. Doba spracovania osobných údajov
Prevádzkovateľ spracováva vaše osobne údaje kým neodvoláte svoj súhlas, najdlhšie však po dobu trvania premlčacej lehoty 10 rokov. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame Vaše osobné údaje po celú dobu trvania takýchto konaní. Prevádzkovateľ po uplynutí doby uchovávania Vaše osobne údaje vymaže alebo skartuje. V prípade, že nám pošlete vaše osobné údaje za iným účelom tieto údaje budú ihneď vymazané alebo skartované.

 

4. Prenášanie osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje v súvislosti s prevádzkovaním internetového obchodu prostredníctvom poskytovateľa služby Wix s využitím maximálnej miery zabezpečenia, pri ktorom využíva systém kódovania SSL (Secure Socket Layer). Poskytovateľ tieto údaje spracováva v elektronickej podobe v súlade s nariadením GDPR.

 

Prevádzkovateľ poskytuje vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa doručenia, číslo telefónu a e-mailová adresa prepravným spoločnostiam za účelom plnenia kúpnej zmluvy a dopravy tovaru. Prepravné spoločnosti tieto údaje spracovávajú v súlade s nariadením GDPR.

 

Prepravné spoločnosti:

 • Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Bánska Bystrica, IČO: 36 631 124

 • Zásielkovňa s.r.o., Kopčianska 3954/39, 851 01 Bratislava, IČO: 48 136 999

 

Prevádzkovateľ poskytuje vaše osobné údaje na daňových dokladoch v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa doručenia, fakturačná adresa, číslo telefónu a e-mailová adresa účtovníckej firme, ktorá ich podľa spracúva na účel zúčtovania.

Účtovnícka firma:

 • Finarco, s.r.o., Mesačná 130/15, 010 01 Žilina , IČO: 50 344 382

 

Prevádzkovateľ neposkytuje vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

 

5. Sledovanie navštívených stránok

Prevádzkovateľ využíva za účelom spracovania štatistických údajov o využívaní našej ponuky v internetovom obchode www.nutriscience-eu.com a navštívených stránkach služby Google Analytics od spoločnosti Google , ktorá je certifikovaná pre ochranu osobných údajov v oblasti sledovania návštevnosti webu v súlade s nariadením GDPR. Počas návštevy internetového obchodu www.nutriscience-eu.com sú prostredníctvom zabudovaného kódu zhromažďované a vyhodnocované nasledujúce údaje, ktoré sú poskytované vašim prehliadačom:

 • žiadosť (názov požadovaného dátového súboru) (napr. www.príklad.sk/index.html)

 • typ a verzia prehliadača (napr. Opera 5.0)

 • jazyk prehliadača (napr. Slovenčina)

 • používaný operačný systém (napr. Windows 10)

 • rozlíšenie okna prehliadača

 • rozlíšenie obrazovkyaktivácia JavaScript

 • zapnutie/vypnutie Java

 • zapnutie/vypnutie cookies

 • Referrer URL (predchádzajúca navštívená stránka)

 • IP adresa

 • čas prístupu

 • kliknutia

 • ID objednávky

 

Za účelom tvorby marketingu a remarketingu ďalej údaje spracovávame pomocou vnoreného javascript kódu týchto certifikovaných externých služieb: Google Adwords, Facebook.

 

6. Cookies

Na viacerých miestach internetového obchodu www.nutriscience-eu.com prevádzkovateľ používa tzv. Cookies. Sú to malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a prehliadač povoľuje ich ukladanie. Cookies nie sú priradené konkrétnej osobe a neobsahujú žiadne osobné údaje. Cookies nespôsobujú žiadne škody na vašom počítači a neobsahujú žiadne vírusy. V nastaveniach prehliadača môžete stanoviť, či môžu byť cookies používané alebo nie. Ak si neželáte byť sledovaný používanie Cookies môžete vo vašom prehliadači zakázať. Na stránkach internetového obchodu www.nutriscience-eu.com sa nachádzajú aj prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory Cookies, ktoré nepodliehajú kontrole prevádzkovateľa. Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napr. nástroje spoločností Google, Facebook ) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube. To má za následok prijatie súborov Cookies od týchto služieb tretích strán. Prevádzkovateľ nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom Cookies. Ak chcete vedieť, ako ich tieto tretie strany používajú, prečítajte sú zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov Cookies ich služieb.

 

7. Práva a povinnosti dotknutej osoby

Na základe vašej žiadosti u prevádzkovateľa máte právo:

 • byť informovaný a žiadať o prístup k svojim osobným údajom, o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov §§ 21, 22, 23 Zákona;

 • vzniesť námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov § 27 Zákona;

 • na prenosnosť osobných údajov § 26 Zákona;

 • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

V prípade Vašej nespokojnosti so spracovaním osobných údajov mate pravo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

 

V Žiline, 2. október 2019